KAĞIT SANAYİİ
 

Kağıt üretiminde ve kağıt saklama koşularında,kontrol altına alınmış çevrenin önemi büyüktür.Kağıt ürünlerinin nem kazanması ve kaybetmesi nedeniyle ;sürekli olarak kontrol altına nemlilik seviyesi, ürünün kalitesi bakımından tehlikeli bir durum teşkil edebilir.Kağıt ürünler için %5-%7'lik ideal nem içeriğini korumak için %40- %50 arası bağıl nem oranı gerkmektedir. en uygun biçimde tasralanmış ve kurulmuş olan OPAL nemlendirme - soğutma cihazları bunu kontrol etmek için kullanılan en iyi yöntemdir. Nemlilik derecesinin muhafazaq edilmesiyle oluşan avantajlardan bazıları,statik elektriğin yok edilmesi,kıvrılma ve eğrilmenin azaltılması , esnekliği ve mürekkep transferinin ğeliştirmesi şeklindedir.