ŞARAP MAHZENLERİ
 

Tüm dünyadaki şarap üreticileri mahzenlerindeki düşük nem oranları nedeniyle yüksek kayıplarla karşılaşırlar. Şaraplar, mahzenlerde bekletilirken nem oranlarındaki değişinler nedeniyle bir yıl içinde hacimlerinin %15’ini kaybedebilirler. Bu kaybın önüne geçmek için uygulanan “Topping- Off “ yöntemi hem zaman açısından hem de iş gücü açısından oldukça maliyetlidir. Gere dükkanlarda gerekse mahzenlerde tutulan şaraplar bulundukları ortamdaki nem oranının dalgalanmalarından daha kullanılmadan zarar görebilirler.Opal Nemlendirme Sistemi özel olarak dizayn edilip mahzenlere kurulacağından istenilen nem oranının tüm mahzende eşit olarak sağlayabilecektir. Bununla beraber sistem mahzenin yerlerini veya şarap fıçılarını ıslatmayacak ve mahzendeki iş akışını aksatmayacaktır. Şarap fıçılarının bulunduğu ortamdaki nem oranı ile fıçı içlerindeki buhar basınç farklarını dengeleyecek olan Opal Soğutma ve Nemlendirme sistemi böyle şarap imalatçılarının kayıplarını en az seviyeye indirecektir. Opal Soğutma ve Nemlendirme sistemiyle sağlanacak tasarruf yardımıyla sistem kendini bir yıl gibi kısa bir sürede amorti edebilecektir.