ENDÜSTRİYEL
 
Nemlendirme birçok endüstri kolunda giderek daha fazla önem kazanıyor. Çağımızdaki yüksek hızlı üretim tekniklerinin sonucu olan fabrika içindeki sıcaklık artışları, bu mekanlardaki nem oranlarının daha iyi kontrol edilmesini gerektirmektedir. Kullanılan teçhizatların modernize edilmesi de fabrikalarda daha fazla ısıya yol açtığından nem oranlarında düşüşlere yol açmakta , bu da üretim üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.Birçok sanayi üretimi belli nem oranı ve hava dolaşımı gerektirmekte ve bunu sonucu olarak da dış havanın soğuk ve kuru olması durumunda fabrika içindeki nem oranları daha da azalmaktadır. Fabrikalardaki mevcut nemlendirme sistemleri böyle zamanlarda yeterli olmamakta, yeni sistemlerin kurulması da çoğu zaman çok maliyetli olabilmektedir.