SERALAR
 
OPAL sistemi seralarda nem ve sıcaklığı kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntemdir. Genel olarak tüm seralardaki ortak problem düşük nem oranları ve yüksek sıcaklıklardır. Opal yüksek basınçla sağlanan su zerreciklerinin anında buharlaşmasıyla bu problemlere kesin bir çözüm sunar. Seralarda nem oranının % 30 seviyesinin altına düşmesi ciddi problemlere yol açabilir. Bu durumlarda bitkilerin büyümeleri yavaşlar veya tamamıyla durabilir. Opal soğutma ve nemlendirme sistemi her serada bulunan ürünün yetişme koşulları göz önünde bulundurularak özel olarak dizayn edilir .   

 

Seralarda OPAL Sisteminin Avantajları OPAL Soğutma ve Nemlendirme Sistemi su zerreciklerinin ani buharlaşması , neticesinde düşük nem ve yüksek ısı sorununu ortadan kaldırır. 
Nem oranının düşmesinin getirdiği bitkilerin büyümelerinin yavaşlaması, kalsiyum yetersizliği ve üründeki ağırlığın azalması gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır.
1-Bu sistemle gerekli soğutma mekanik vantilatörlere gerek olmadan yapılabildiğinden sıcak yaz aylarında olumsuz koşullardan bağımsız olarak ürünlerden “en yüksek verim” alınabilecektir.
2-Sıcaklığın 32 ° C ‘ yi aştığı ve nem oranının % 30’ un altına düştüğü yaz aylarında seralarda üretime devam ederek yüksek randıman almak mümkündür. 

3-Yaz aylarında aşırı sıcaklık ve düşük nem sebebiyle kapatılan seralar üretime devam edebileceğinden bu dönmede karlı bire işletme haline gelebilirler.
4-Suyun buharlaşması seradaki nem oranını arttıracağından bitki yapraklarının suya olan ihtiyacı azalır ve bu şekilde suyun bitki üzerindeki etkisi daha dengeli olacak, bitki ideal düzeyde yetişecektir.
5-Mantarlar %85 - % 95 oranlarında su içerir ve sürekli olarak bu suyu havaya vererek kaybederler.Opal Soğutma ve Nemlendirme Sistemi, mantar üretiminde de ortamı uygun nem seviyesinde tutarak mantarların ihtiyacı olan suyu kaybetmelerini engeller.
6-Kış aylarında seralardaki ısıtma nedeniyle bitkilerin olası dehidrasyon problemini ortadan kaldırır.
Opal Soğutma ve Nemlendirme Sistemi ile sera içerisindeki iyi ürün için hayati önem taşıyan ısı ve nem kontrolünün eşit ve dengeli olması sağlanır. 
7-Sistem bitki köklerinin daha hızlı büyümesine ve daha verimli olmasına yardımcı olur.
8-Ortama eşit olarak nem ve serinletme sağladığından ürünlerin verim, kalite ve büyüklüğü de eşit olur. 
9-Üretimin ideal seviyelerde tutulabilmesi için tohumlama ve çimlendirme seralarında % 90 oranındaki nem oranlarını rahatlıkla sağlayabilirler.
10-Suda çözülen her türlü bitki ilacını bitki üzerine püskürtülerek ( U.L.V tesiriyle ) işletme maliyeti düşürülebilir.